අයදුම්පත

අපව හඳුන්වා දෙන්න.

ඔබ සඳහා හොඳම

1992 දී ආරම්භ කරන ලද, Chengdu Tianhe ටංස්ටන් කාබයිඩ් මෙවලම් සමාගම, Ltd යනු Wenjiang Haixia Liangan විද්‍යා හා තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපයේ පිහිටා ඇති වෘත්තීය අධි තාක්‍ෂණික ටංස්ටන් කාබයිඩ් මෙවලම් නිෂ්පාදකයෙකි.එය වර්ග මීටර් 14000 ක් පමණ ආවරණය වන අතර පළපුරුදු සේවකයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටී.

නිෂ්පාදන

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

  • විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නවතමපුවත් සහ බ්ලොග්

තව බලන්න
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram