කුණු මෝල් සඳහා කාබයිඩ් බොත්තම් හිස්

 • Carbide Button Blanks Teeth Tips For Junk Mill Teeth Tips

  Carbide Button Blanks Teeth Tips For Junk Mill Teeth Tips

  ●Ferent ජ්යාමිතිය ද්රව්ය ඉවත් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
  ●ඉහළ ජීවිත කාලය
  ●ශ්‍රේණි ඉහළ කැපුම් කාර්යක්ෂමතාවයක් සහතික කරයි

  ISO9001 සහතික ලත් ගෝලීය නිෂ්පාදකයා, අපි ටංස්ටන් කාබයිඩ් නිෂ්පාදනවල ස්ථායී ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධනය නිෂ්පාදනය කිරීමට විශේෂඥයෝ වෙමු.කොටස් සාම්පල නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය.