ඝන කාබයිඩ් ස්කැරිෆයර් කටර්

 • Solid Carbide Milling Scarifier Cutters and Accessories

  Solid Carbide Milling Scarifier Cutters සහ උපාංග

  ● ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධයේ විශිෂ්ට සංයෝජන
  ●ඉහළ බලපෑම සහ කම්පන ප්රතිරෝධය
  ●ආක්රමණශීලී කපනය
  ●සියලු බර වැඩ බිය ගැන්වීමේ අරමුණු සඳහා නිර්මාණය කර ඇත

  ISO9001 සහතික ලත් ගෝලීය නිෂ්පාදකයා, අපි ටංස්ටන් කාබයිඩ් නිෂ්පාදනවල ස්ථායී ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධනය නිෂ්පාදනය කිරීමට විශේෂඥයෝ වෙමු.කොටස් සාම්පල නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය.