ටංස්ටන් කාබයිඩ් සුචිගත කළ හැකි පිහි

 • Tungsten Carbide Indexable Knives Reversible Blades

  ටංස්ටන් කාබයිඩ් සුචිගත කළ හැකි පිහි ආපසු හැරවිය හැකි තල

  ●HDF, MDF, ඝන දැව, මෘදු ලී ආදිය කැපීම සඳහා සුදුසු වේ
  ●ශක්තිමත් සහ තියුණු කැපුම් දාරය
  ●සුමට සැලසුම් කිරීම
  ●100% වර්ජින් ටංස්ටන් කාබයිඩ්
  ●අඩු ශබ්දය
  ●සම්පූර්ණ පස් අක්ෂ යන්ත්‍ර

  ISO9001 සහතික ලත් ගෝලීය නිෂ්පාදකයා, අපි ටංස්ටන් කාබයිඩ් නිෂ්පාදනවල ස්ථායී ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධනය නිෂ්පාදනය කිරීමට විශේෂඥයෝ වෙමු.කොටස් සාම්පල නොමිලේ සහ ලබා ගත හැකිය.